Pinoy na Pinoy

Oktubre 13, 2009

Buhay Working Student

Filed under: Buhay Estudyante — Constantine Guitang @ 1:22 hapon
Isang dahilan kung bakit karamihan sa mga kabataang Pinoy ay hanggang high school lang ang natapos ay dahil sa kahirapan ng buhay. Mapalad na ang isang nagtatapos sa high school na mapangakohan ng kanyang mga magulang na siya’y tutuloy sa kolehiyo. Pero kung isa ka sa karamihan ng mga kabataan na hindi kakayanin ng mga magulang ang pagkokolehiyo mo, ano ang gagawin mo?
Merong mga estudyante na sumusubok maging eskolar ng isang foundation, ng isang politiko, o ng isang mayamang pamilya. Meron ding mga estudyante na nakikiusap sa mga kamag-anak na OFW para sila’y papag-aralin. Pero iilan lang ang pinalad na magiging eskolar.
Kaya’t ang isang sagot para makatuntong ang isang estudyante sa kolehiyo ay ang pagiging working student.
Anu-ano ang mga puwedeng gawin ng isang estudyante para maging working student?
Maging Library Assistant
Kung ang isang kolehiyo ay may limang libo pataas ang bilang ng mga mag-aaral, kadalasa’y meron itong malaking silid-aklatan. At kadalasan, nangangailangan ng mga working students para magbantay sa kanilang mga silid-aklatan. Ang magiging trabaho mo bilang library assistant ay magmatyag sa mga estudyanteng pumapasok sa silid-aklatan, maglilista ng mga hihiraming aklat at sisiguradohing walang nasulatan o napunit na pahina ang mga aklat na hiniram. Mainam din na natatandaan mo ang karamihang lokasyon ng bawat aklat ayon sa pagkakanumero nila.
Kung nag-aapply ka bilang library assistant, ang pagiging masinop, pagkakatanda sa ayos ng mga gamit, at pagiging masipag mo ang hinahanap ng maaaring tatanggap sa’yo. Kapag nakapasok ka na bilang library assistant, nasa harapan mo na ang mga librong maaaring maging susi sa mga kaalamang hinahangad mo.
Maging Computer Laboratory Assistant
Kadalasan, mga nasa second year or third year ang kinukuha dito. Kaya’t kung first year ka pa lang, mas maiging sa pagiging library assistant ka muna. Ang kainaman ng pagiging computer laboratory assistant ay libre ang paggamit mo ng computer, mahahasa ang kaalaman mo sa computer kaya’t nababagay ito sa mga nagbabalak kumuha ng kursong may kinalaman sa computer. Ang magiging trabaho mo dito’y manmanan ang mga estudyanteng gumagamit ng computer, sinisigurong walang ibubulsang parte ng keyboard o mouse at ang mga ginagawa’y hindi nakakasira sa computer. Kung may masisira, susubukang ayusin. Kadalasang sira ng computer sa paaralan ay ang pagka-virus nito kaya’t trabaho mo rin ang pag-iinstall ng anti-virus at mga paraan para hindi madaling masira ang mga computer.
Maging Student Janitor
Kung mas gusto mong mag-aral sa araw at magtrabaho sa gabi, puwede kang maging student janitor. Nagsisimula ang trabaho mo kapag tapos na lahat ng mga klase, kadalasa’y nagsisimula sa alas otso ng gabi. Mas malawak ang paaralan, mas marami itong kailangang student janitors, kaya’t malaki rin ang tiyansa mong matanggap. Sipag at tiyaga lang ang kailangan. Dapat ipakita mo rin na mapagkakatiwalaan ka para panatag ang paaralan na walang mawawala o masisira kung maglilinis ka sa mga silid-aralan at mga opisina.
Maging Fastfood Crew
Kung hindi ka papalaring makapasok sa paaralan bilang working student, puwede kang maging crew sa Jollibee, McDonald’s, Chowking at iba pang fastfoods na meron sa lugar niyo. Sa ganitong trabaho, dapat meron kang deretsong apat na oras na ilalaan sa trabaho. Madalas, anim na buwan lang ang kontrata mo sa trabaho, kaya’t pang-isang semester lang bawat kontrata. Ang kainaman lang, kung merong Jollibee sa isang siyudad, marami ding ibang fastfood chains kaya’t puwede kang palipat-lipat kung natapos ang kontrata mo sa isa. Ang kadalasang hinahanap dito ay yung may pleasing personality.
Maging Kasambahay
Kung wala talaga sa nabanggit na puwede mong pasukan, puwede kang maghanap ng nangangailangan ng kasambahay na puwedeng mag-aral. Ang kainaman dito, libre na ang tirahan at pagkain mo. Marunong ka dapat sa gawaing bahay, magluto, at maglaba. Kung may mga anak ang magiging amo mo, maaari ring ikaw ang tiga-hatid at sundo sa mga anak nila.
Iba pang pagkakakitaan ng working student
Sa panahon ng enrollment, nangangailangan ang mga malalaking kolehiyo ng mga enrollment assistants na tutulong sa mga enrollment officers. Ito’y maghapong trabaho kaya’t sasahuran ka ng walong oras bawat araw.
Kung may talent ka na puwede mong pagkakitaan kaya ng pagtutor ng English sa mga Koreano o pagtuturo ng programming, puwede mo rin itong magamit para sa karagdagang kita. Pero tandaan mo na pandagdag allowance lang ito kaya’t kailangan mo pa ring magkaroon ng trabaho na gaya sa mga naunang nabanggit.
Kaya mo ba ito?
Kaya mo ‘yan. Dahil ako’y nakatapos sa kolehiyo sa pagiging working student din. Una, pumasok ako bilang library assistant. Pagkatapos ng isang taon, lumipat ako sa computer laboratory namin bilang computer laboratory assistant. Dito ako unang nahasa ang kaalaman ko sa computer programming. Dahil ang kinikita ko noon sa trabahong ito ay para lang sa tuition fee at ibang babayaran sa paaralan, kinakailangan ko pang pumasok bilang kasambahay ng isang librarian sa paaralan namin noon. Nakatulong ito para sa tirahan at pagkain ko araw-araw. Para sa mga projects at field trips ko sa Engineering na kurso ko, nagtrabaho ako bilang enrollment assistant. Nagtutor din ako ng Koreana sa programming. Tumatanggap din ako ng encoding jobs Β noon. Dahil dito, nakatapos ako ng kolehiyo sa sariling sikap.
Ito pa ang magandang balita sa pagiging working student. Kadalasan, kapag naranasan mong maging working student, sisikapin mong makatapos sa pag-aaral dahil pinapahalagahan mo ang bawat pawis na ibinubuhos mo dito. Kaya’t malaki ang tiyasa mong makatapos sa pag-aaral. Sipat at tiyaga lamang ang kailangan. Huwag lang pababayaan ang pag-aaral dahil sa trabaho.
Kayo, ano naman ang naging karanasan niyo para kumita ng kahit pang-Jollibee lang noong nag-aaral kayo sa kolehiyo? Magkuwento na sa komento.
Photo credit: Jame Sarmiento

Photo credit: Jame Sarmiento

Isang dahilan kung bakit karamihan sa mga kabataang Pinoy ay hanggang high school lang ang natapos ay dahil sa kahirapan ng buhay. Mapalad na ang isang nagtatapos sa high school na mapangakohan ng kanyang mga magulang na siya’y tutuloy sa kolehiyo. Pero kung isa ka sa karamihan ng mga kabataan na hindi kakayanin ng mga magulang ang pagkokolehiyo mo, ano ang gagawin mo?

May mga estudyante na sumusubok maging eskolar ng isang foundation, ng isang politiko, o ng isang mayamang pamilya. Meron ding mga estudyante na nakikiusap sa mga kamag-anak na OFW para sila’y papag-aralin. Pero iilan lang ang pinalad na magiging eskolar.

Kaya’t ang isang sagot para makatuntong ang isang estudyante sa kolehiyo ay ang pagiging working student.

Anu-ano ang mga puwedeng gawin ng isang estudyante para maging working student?

Maging Library Assistant

Kung ang isang kolehiyo ay may limang libo pataas ang bilang ng mga mag-aaral, kadalasa’y meron itong malaking silid-aklatan. At kadalasan, nangangailangan ng mga working students para magbantay sa kanilang mga silid-aklatan. Ang magiging trabaho mo bilang library assistant ay magmatyag sa mga estudyanteng pumapasok sa silid-aklatan, maglilista ng mga hihiraming aklat at sisiguraduhing walang nasulatan o napunit na pahina ang mga aklat na hiniram. Mainam din na natatandaan mo ang karamihang lokasyon ng bawat aklat ayon sa pagkakanumero nila.

Kung mag-aapply ka bilang library assistant, ang pagiging masinop, pagkakatanda sa ayos ng mga gamit, at pagiging masipag mo ang hinahanap ng maaaring tatanggap sa’yo. Kapag nakapasok ka na bilang library assistant, nasa harapan mo na ang mga librong maaaring maging susi sa mga kaalamang hinahangad mo.

Maging Computer Laboratory Assistant

Kadalasan, mga estudyanteng nasa second year or third year ang kinukuha dito. Kaya’t kung first year ka pa lang, mas maiging sa pagiging library assistant ka muna. Ang kainaman ng pagiging computer laboratory assistant ay libre ang paggamit mo ng computer, mahahasa ang kaalaman mo sa computer kaya’t nababagay ito sa mga nagbabalak kumuha ng kursong may kinalaman sa computer. Ang magiging trabaho mo dito’y manmanan ang mga estudyanteng gumagamit ng computer, sinisigurong walang ibubulsang parte ng keyboard o mouse at ang mga ginagawa’y hindi nakakasira sa computer. Kung may masisira, susubukang ayusin. Kadalasang sira ng computer sa paaralan ay ang pagka-virus nito kaya’t trabaho mo rin ang pag-iinstall ng anti-virus at mga paraan para hindi madaling masira ang mga computer.

Maging Student Janitor

Kung mas gusto mong mag-aral sa araw at magtrabaho sa gabi, puwede kang maging student janitor. Nagsisimula ang trabaho mo kapag tapos na lahat ng mga klase, kadalasa’y nagsisimula sa alas otso ng gabi. Mas malawak ang paaralan, mas marami itong kailangang student janitors, kaya’t malaki rin ang tiyansa mong matanggap. Sipag at tiyaga lang ang kailangan. Dapat ipakita mo rin na mapagkakatiwalaan ka para panatag ang paaralan na walang mawawala o masisira kung maglilinis ka sa mga silid-aralan at mga opisina.

Maging Fastfood Crew

Kung hindi ka papalaring makapasok sa paaralan bilang working student, puwede kang maging crew sa Jollibee, McDonald’s, Chowking at iba pang fastfood chains na meron sa lugar niyo. Sa ganitong trabaho, dapat meron kang deretsong apat na oras na ilalaan sa trabaho. Madalas, anim na buwan lang ang kontrata mo sa trabaho, kaya’t pang-isang semester lang bawat kontrata. Ang kainaman lang, kung merong Jollibee sa isang siyudad, marami ding ibang fastfood chains kaya’t puwede kang palipat-lipat kung natapos ang kontrata mo sa isa. Ang kadalasang hinahanap dito ay yung may pleasing personality.

Maging Kasambahay

Kung wala talaga sa nabanggit na puwede mong pasukan, puwede kang maghanap ng nangangailangan ng kasambahay na puwedeng mag-aral. Ang kainaman dito, libre na ang tirahan at pagkain mo. Marunong ka dapat sa gawaing bahay, magluto, at maglaba. Kung may mga anak ang magiging amo mo, maaari ring ikaw ang tiga-hatid at sundo sa mga anak nila.

Iba pang pagkakakitaan ng working student

Sa panahon ng enrollment, nangangailangan ang mga malalaking kolehiyo ng mga enrollment assistants na tutulong sa mga enrollment officers. Ito’y maghapong trabaho kaya’t sasahuran ka ng walong oras bawat araw.

Kung may talent ka na puwede mong pagkakitaan gaya ng pagtutor ng English sa mga Koreano o pagtuturo ng programming, puwede mo rin itong magamit para sa karagdagang kita. Pero tandaan mo na pandagdag allowance lang ito kaya’t kailangan mo pa ring magkaroon ng trabaho na gaya sa mga naunang nabanggit.

Kaya mo ba ito?

Kaya mo ‘yan. Dahil ako’y nakatapos sa kolehiyo sa pagiging working student din. Una, pumasok ako bilang library assistant. Pagkatapos ng isang taon, lumipat ako sa computer laboratory namin bilang computer laboratory assistant. Dito ko unang nahasa ang kaalaman ko sa computer programming. Dahil ang kinikita ko noon sa trabahong ito ay para lang sa tuition fee at ibang bayarin sa paaralan, kinakailangan ko pang pumasok bilang kasambahay ng isang librarian sa paaralan namin noon. Nakatulong ito para sa tirahan at pagkain ko araw-araw. Para sa mga projects at field trips ko sa Engineering na kurso ko, nagtrabaho ako bilang enrollment assistant. Nagtutor din ako ng Koreana sa programming. Tumatanggap din ako ng encoding jobs Β noon. Dahil dito, nakatapos ako ng kolehiyo sa sariling sikap.

Ito pa ang magandang balita sa pagiging working student. Kadalasan, kapag naranasan mong maging working student, sisikapin mong makatapos sa pag-aaral dahil pinapahalagahan mo ang bawat pawis na ibinubuhos mo dito. Kaya’t malaki ang tiyansa mong makatapos sa pag-aaral. Sipag, tiyaga at panalangin lamang ang kailangan. Huwag lang pababayaan ang pag-aaral dahil sa trabaho.

Kayo, ano naman ang naging karanasan ninyo para kumita ng kahit pang-Jollibee lang noong nag-aaral kayo sa kolehiyo? Magkuwento na sa komento.

Advertisements

62 mga puna »

 1. dahil sa kagustuhan na makatapos ng college, marami na ngayon ang nagwo-working student. kung ako tatanungin, kahit may kaya pa ang magulang, mas mainam na may part-time job ang estudyante. dito nya matututunan ang value ng trabaho at ang ganda pa tingnan sa resume na kaka-graduate lang pero may work experience na. sa observation ko lang, iba rin ang attitude ng isang empleyado kung dati syang working student. mas madaling matuto, madaling mag-blend sa culture work place.

  tamang-tama itong post mo, Cons…ang 2 kong pamangkin na college students, mga tamad mag-aral kahit binibigay lahat ang pangangailangan nila. in fact, kahit di pa nila hinihingi, nanjan na, pero di nila ina-appreciate kasi di nila pinaghihirapan. kaya napag-usapan namin na tuturuan sila ng lesson…reward system na ngayon. kung wala silang ginawang kabutihan, walang silang matatanggap na kahit ano. at babawiin ang mga luxuries nila, like lap top, electric guitar, cel phone, etc. at dapat mag-trabaho sila kung gusto pa nila mag-aral. sa pagnanais kasi natin na hindi na sana nila mararanasan ang hirap na dinanas na natin noon habang nag-aaral, we do what we can to make things easier for them. hindi rin pala maganda yon. dapat pala talaga paghihirapan para mas may halaga ang mga bagay-bagay.

  Komento ni luna miranda — Oktubre 14, 2009 @ 6:16 umaga | Sagutin

  • Salamat uli Miranda, napakaganda itong ibihagi mong puna. Maganda ‘yang balak n’yong pagtuturo sa 2 pamangking mo para pag-aaral ang lalo nilang pagtuonan ng pansin at hindi mga bagay-bagay at gawain na nakakaabala sa pag-aaral gaya ng gimmik at pagbababad sa laro sa computer.

   Komento ni Cons - Pinoy na Pinoy — Oktubre 14, 2009 @ 10:33 umaga | Sagutin

 2. kuya an laking tuwa ku nung ginawa mu ang request ku dhil ito ang napakalaking tulong sa mga estudyanteng nag aaral. inihahalintulad ku kc ang kwentong itong nung akoy nag aaral pa.sa topic mung KASAMBAHAY ay nagrereflect sa akin nung akoy nag aaral pa.naranasan ku ang maging isang kasambahay makapag aral lng.kinakailangan kong gumising ng maaga para matapos ku lhat ng gawaing bahay bagu pumasok sa eskwelahan at para di aku mapagalitan ng tiyahin ku.pero ng dhil sa ganitong paraan ng pag aaral madami akong natutunan at higit sa lhat ang diciplina sa pag aaral dhil lagi kong iniisip ang hirap ang buhay ng isang working students.at nagkaron aku ng takot na d bigyan ng halaga ang pag aaral dhil magagalit cla kpag mababa ang grades ku.dhil dun naging successful ang work ku ngaun dhil pinahalagahan ku ang trabaho ku.salamat kuya sa pag blog mu ng request ku.ingat kau parati.

  Komento ni jack — Oktubre 14, 2009 @ 6:37 hapon | Sagutin

  • Hello Jack, salamat din sa pagbibigay ng suggestion kung ano ang gusto n’yong mabasa sa Pinoy na Pinoy blog. Ikinagagalak kong makinig sa mga suggestions n’yo at mga comments n’yo para lalo ko pang mapagbuti ang blog na ito. Maraming salamat uli sa pagbabahagi sa buhay working student mo. Nawa’y magbigay inspirasyon ito sa mga iba pang bumibisita dito.

   Komento ni Cons - Pinoy na Pinoy — Oktubre 15, 2009 @ 12:37 umaga | Sagutin

 3. wow nakakatuwa naman ang tip at karanasan mo. hinahangaan kita.

  maswerte na rin ako na makapagtapos ng pag-aaral na di na kinailangan na mag-working student.( although may ilang instances na muntik-muntikan na akong mahinto) Noon, gusto ko rin mag-apply sa library namin, mag-work sa video shop, at siguro pwede rin akong PA sa theater.

  hindi ko man nagawa na maging working student. maraming beses naman akong nakapagbenta ng mga bagay-bagay. iyon nga lang, kulang ang kita ng mga iyon para ipangtustos sa tuition.

  pero kung pagbibigyan ako muli, susubukan ko na mag-working student. mabuhay!

  Komento ni hitokirihoshi — Oktubre 15, 2009 @ 3:53 umaga | Sagutin

  • Salamat sa pagpapakita ng suporta mo sa mga working students hitokirihoshi. Mabuhay! πŸ™‚

   Komento ni Cons - Pinoy na Pinoy — Oktubre 15, 2009 @ 2:00 hapon | Sagutin

   • pwede po ba sa mga nag aaral ng pang gabi naman,ano po ung mga suliranin na maaari nilang kaharapin, at ano po ung mga dahilan kung bakit mas pinipili nila ang mag aral sa gabi?

    Komento ni lau — Disyembre 4, 2012 @ 1:10 hapon

 4. kasulukuyang nag-aaral ako ngaun sa kolehiyo at proud akong ishare na isa rin akong working student…student janitor. nakakatawa nga eh sa part ko dahil kung kailan last year ko na sa college ay saka ko pa lang sinimulan mag-work. naawa na kasi ako sa mga magulang ko at isa pang dahilan ay gusto ko namang pag-aralin ang sarili ko kahit one year lang…

  natulungan ko na nga magulang ko nagkaroon pa ako ng hindi makakalimutang experience…mabuhay mga working student…

  Komento ni fampings — Oktubre 15, 2009 @ 4:17 umaga | Sagutin

  • Wow, hinahangaan ko ang pagpasok mo bilang working student maski nasa fifth year ka na fampings. Di biro ang pagsabayin ang pagtatrabaho habang nag-aaral lalo na’t mahirap na kurso ang kinuha mo pero alam ko, magagamit mo ang karanasang ‘yan kapag nakatapos ka na ng pag-aaral. Kahanga-hanga talaga ang mga working students, mabuhay.

   Komento ni Cons - Pinoy na Pinoy — Oktubre 15, 2009 @ 2:04 hapon | Sagutin

 5. Ngayon…ang mahalaga talaga mmakatapos ka..kahit na anung sabihin ng iba.
  Kasi pag pahiya-hiya ka, walang mangyayari sayo.
  basta para magtagumpay look for a way, no matter what…
  God Speed

  Komento ni chloe — Pebrero 18, 2010 @ 1:35 hapon | Sagutin

 6. nakakaiyak nman ang mga mensahe dito nakakarelate ako as one of the working students..mahirap talaga pag nasa ganitong sitwasyon pero marami akong natutunan sa buhay, hindi man madali lalo na kapag walang allowance graveh tumutulo luha ko kac kailangan talaga ntin ang pera kaya nga nagworking student eh! ito namang amo ko sobrang kuripot halos hindi ako mabigyan-bigyan ng baon pro titiisin ko na lang hanggang makatapos 2 years nlang alma ko may-awa ang Dios magtatagumpay din ako someday…GodSpeed mga kapatid kaya natin to with God’s help…

  Komento ni Anamie Versano — Agosto 31, 2010 @ 11:53 umaga | Sagutin

  • Hi Anamie, salamat sa paggawi dito sa Pinoy na Pinoy. Dahil sa komento mo, muli kong binasa ang blog post ko na ito pati lahat ng mga komento sa taas na nagustuhan mo.

   Ito ang nakaka-inspire sa pagiging working student. Papahalagahan mo ang pag-aaral mo dahil ikaw na mismo ang nagsusumikap para makamit nito. ‘Yun pa lang, lagpas ka na sa kalahati ang pag-asa para makamit ang kursong nais makamit. Ito ang wala sa mga mag-aaral na di naranasang maging working student, ang tindi ng pagpapahalaga nating mga working students sa bawat subject na matapos hanggang tuluyang makagraduate tayo.

   Hangad ko ang tagumpay mo sa pag-aaral at pati na rin sa buhay.

   Komento ni Cons - Pinoy na Pinoy — Setyembre 2, 2010 @ 10:38 umaga | Sagutin

 7. gusto kong ipagpatuloy ang pagaaral ko…bakit ganun marami na akong plano bakit ndi ko to natupad huhu 27 n ako dis may 9 ndi ko pa nararating ang pagigging isa ng engr.. 2003 ako tumigil 2nd yr colgs sa TIP Mla…. gusto kong balikan ito at tapusin…. naiiinggit ako sa inyo …. gusto ko kayung 2laran…cguro proud n proud ang mga magulang nyo sa tagumpay at sakripisyo na ginawa nyo…. ako kaya makakapagtapos pa kaya …wala pa din kasi akong ipon…. gusto kong tapusin ito…sina s pagkoment kong ito maghimala sya at bigyan nya ako daan na liwanag para maabot ko ang pangarap…God Speed mabuhay kau… 09498588952… pkitex n lng ako pagnabasa nyo to… tenxxxxx

  Komento ni danny boy — Abril 1, 2011 @ 3:46 hapon | Sagutin

 8. gusto kong ipagpatuloy ang pagaaral ko…bakit ganun marami na akong plano bakit ndi ko to natupad huhu 27 n ako dis may 9 ndi ko pa nararating ang pagigging isa ng engr.. 2003 ako tumigil 2nd yr colgs sa TIP Mla…. gusto kong balikan ito at tapusin…. naiiinggit ako sa inyo …. gusto ko kayung 2laran…cguro proud n proud ang mga magulang nyo sa tagumpay at sakripisyo na ginawa nyo…. ako kaya makakapagtapos pa kaya …wala pa din kasi akong ipon…. gusto kong tapusin ito…sana s pagkoment kong ito maghimala sya at bigyan nya ako ng daan na liwanag para maabot ko ang aking pangarap…Pangarap na maging isang Inhinyero…God Speed mabuhay kau… 09498588952… pkitex n lng ako pagnabasa nyo to… tenxxxxx

  Komento ni danny boy — Abril 1, 2011 @ 3:48 hapon | Sagutin

  • Hi Danny Boy, salamat at nagawi ka dito. Hinahangaan ko ang pangarap mong maging inhinyero. Sa naging karanasan ko sa pagiging working student para makatapos ng ECE, ang malakas na naka-inspire sa akin noon ay ang hangarin ko na nagsisimula sa loob ko. Mga tanong na ‘kaya ko ba ang korsong ito?’; ‘anong mga pwede kong gawin para mabayaran ko ang matrikula at mga projects, pati na rin pagkain at boarding house’; ‘may puso ba ako sa larangang ito?’. Sa madaling sabi, nagsisimula sa sarili ang motibasyon, pangarap at paraan. Iniwasan kong maging pondasyon ang aking pangarap sa mga tanong na ‘sino kayang makakatulong sa akin?’; ‘kailan kaya may lalapit na magpapaaral sa akin?’; ‘bakit kasi hindi kami kasingyaman ng iba?’. Nang sa ganun, nakakilos ako at unti-unting nakatapos ako sa kolehiyo. Sa pagiging working student ko (na walang ‘lang’ na salita).

   Hangad namin kasama ng mga kapwa ko working students at naging working students, ang tagumpay mo sa buhay Danny Boy.

   Komento ni Cons - Pinoy na Pinoy — Abril 2, 2011 @ 3:07 umaga | Sagutin

 9. Salamat sa pagbahagi ng kwento mo. Lumalakas lalo ang loob ko na makatapos ng pag aaral kahit mahirap ang buhay, balak ko rin mag working student, 2nd year college taking bsit,, hnd nman ako pinanganak na ginto ang kutsara kaya damang dama ko ang hirap ng buhay. Dapat ggraduate n ako sa darating na 2012, dahil sa dumating ang punto n nahinto ako mas lalo ko pang naunawaan ang hirap ng buhay. Nag apply ako sa mga fastfood chain at malls pero walang tumanggap skn,, isa rn ako sa mga nangarap at patuloy na mangangarap sana dumating ang panahong makatapos ako at matupad ang mga pangarap ko

  Komento ni mongz — Abril 29, 2011 @ 5:41 umaga | Sagutin

  • Gamitin mo ang hangarin na yan na makapagtapos ng pag-aaral Mongz para maging lakas mo na harapin ang bawat pagsubok na darating sa ‘yo. Ika nga, kung may tagumpay, asahan mo rin ang pagsulpot ng pagkabigo. Pero ang pagkabigo na ito ang magsisilbing aral sa ‘yo para tanungin ang sarili ng ‘ano pa ang maaari kong gagawin para makatapos ng pag-aaral’. Goodluck Mongz.

   Komento ni Cons - Pinoy na Pinoy — Abril 30, 2011 @ 12:14 umaga | Sagutin

 10. graduate ako ng two years course kaso hindi pa rin ako nakahanap ng stable na trabaho….marami na rin ako na applyan from call center to offices to malls etc. pero di ako natanggap…kalimitan akong dinidiscriminate ng mga employer.Sabi they will consider my application because i am only a 2 year graduate …..even though my experience ako na months lang naman dahil contract.Nais ko sanang mag aral ulit pero namatay na kasi tiyo ko na nag paaral sa akin nung college at kailangan ko na rin tulungan ang family at younger sister ko.Napag iwanan na nga ako ng mga klasmit ko dati na palagi umaasa sa akin kapag may exam.Natapos kasi nila ang bachelor degree.Pati na rin ang mga kakilala ko na mas bata pa sa akin ay naka graduate na ng bachelor degree at graduating .22 na ako pero jobless.Pero ng nanood ako ng catoons na OVERDRIVE di mawala sa isip ko ang quotes na ito…. “YOU’LL NEVER KNOW WHAT TO DO TILL… YOU TRY”….maaari po ba bigyan nyo ako ng tips kung anu gagawin ko.ok lang kaya mag part time sa mac donald o jollibee? magkano naman per hour?

  Komento ni emar — Mayo 1, 2011 @ 11:17 umaga | Sagutin

  • Emar, unang maipapayo ko, huwag mong gawing batayan ang mga naabot na ng mga kaibigan mo. Malaking stress na maidudulot nito sa’yo, at ang magiging layunin mo’y ayun sa dikta ng mga narating na nila. Mas mainam na kilalanin mo ang sarili mong kakayahan at doon mo simulan ang mga layunin mo sa buhay. Ang mahalaga, meron kang layuning inaasam na nag-uugat sa sarili mo.

   Pangalawa, gamitin mo ang talino mo para mapakinabangan ang mga inspirasyong napupulot mo araw-araw, gaya ng “You’ll never know what to do till you try.” Ang isang ideya o balak kasi ay nananatiling hangin hangga’t di mo sinusubukan at inaaksyonan. Mas maraming aksyon na nagagawa, mas mataas ang pagkakataong magtagumpay.

   Kung gusto mong makatapos ng pag-aaral, hanap ka muna ng trabaho mo para may magagamit kang pera. Kung binabalak mong mag-part time sa McDo o Jollibee, ihanda mo ang sarili mong magtrabaho na gaya ng mga nakikita nating ginagawa ng mga crew kung tayo’y kumakain sa mga fastfood chains na ito. Kung pakiramdam mo’y kaya mo ang challenge na ito, maigi para sa ‘yo dahil magandang training ito para madagdagan ang mga kaalaman mo na di natin natutunan sa loob ng paaralan. Di ko alam ang eksaktong sahod dito pero makatitiyak kang hindi bababa sa daily minimum wage. Ang minimum ngayon (as of April 2011) sa NCR ay P404, sa probinsya ay nasa P204 hanggang P337 depende sa rehiyon.

   Komento ni Cons - Pinoy na Pinoy — Mayo 2, 2011 @ 6:52 umaga | Sagutin

 11. paanu po ba mkkaka pag aaply ng working student sa inyong company?
  `willing po akong magtrbho sa inyong company
  nais ko po sanang malaman kung anu anu ang
  mga kailngan kung requirements at
  cnu po ang hhanpin kung
  tao jan sa inyong company

  Komento ni lea sinatad — Hunyo 18, 2011 @ 10:39 umaga | Sagutin

  • Hello Lea, pasensya na, di pa tumatanggap ang aming company ng working student. Pero salamat sa ‘yong hangarin. Sa ibang kumpanya ka muna mag-apply at hangad ko ang iyong tagumpay.

   Komento ni Cons - Pinoy na Pinoy — Hunyo 18, 2011 @ 10:23 hapon | Sagutin

 12. 17 lng pho q piro guzto ko sanang magapply s jollebee,,s tingin nyo pho kwalified pho bah kaya age ko,,kung sakali panuh pho bah magpply sa fastfood para sa 1st timer nah katulad ko

  Komento ni ghe — Setyembre 3, 2011 @ 3:06 umaga | Sagutin

  • Ghe, sa edad mong 17, palagay ko, ang puwede mong maapplyan sa Jollibee ay part-time crew gaya ng mga classmate ko noon sa college.

   Tungkol sa kung paano mag-apply, napapansin mo, may mga nakalagay sa bintana ng mga Jollibee outlets na ‘NOW HIRING CREWS’. Kaya’t alerto ka sa mga ganun paskil para makapagpasa ka agad ng application letters at resume at ma-schedule agad ang interview mo. ‘Early bird gets the worm’ ika nga nila. Kaibiganin mo rin kahit isa sa mga crew ng gusto mong pag-applyan na outlet, para sila ang magiging insiders mo, mabigyan ka nila ng signal kung may hiring at mapagtanungan mo na rin ng mga tips kung paano sila natanggap sa trabaho.

   Samantala, habang naghahanap ka ng mapag-aaplyan, magbasa-basa ka muna ng mga tips kung paano makuha sa interview kung yun ang balak mo. Ika nga nila, kung meron kang anim na oras na magsibak ng kahoy, gagamitin mo ang unang apat na oras para hasain ang iyong palakol. Unang-una diyan, kung paano mo gawin ang application letter mo gaya ng tamang paggamit ng spelling, grammar, context, at layout. Pangalawa, anong gusto mong ilagay sa resume mo, huwag yung biodata form na nabibili lang sa kanto, malaking minus yun sa’yo. Pangatlo, pananamit at tindig kung magpapainterview ka. Dapat bago ka pa humarap sa mag-iinterview sa’yo, baon mo na ang self-confidence na kailangan mo at hindi kung saka mo lang iipunin ang tapang mo kung nasa harap ka na ng interviewer. Pang-apat, dapat maipakita mo sa nag-iinterview na alam mo ang kultura ng Jollibee at handa kang isaugali ‘yun sa simula pa lang ng pag-aapply mo ng trabaho.

   Goodluck.

   Komento ni Constantine Guitang — Setyembre 4, 2011 @ 12:48 umaga | Sagutin

 13. salamat dahil dito nagawa ko ang case study ko about working student… alam ko na mahiram tlg pagsabayin ang pag aarl at pagtatrabaho khit sa part ko na pag aaral lng tlg minsan ay kailangang double time pa…

  Komento ni marizel — Setyembre 22, 2011 @ 4:53 umaga | Sagutin

 14. ang galng !! nakakainspire ang story mo ..!!

  Komento ni yanne — Pebrero 6, 2012 @ 11:12 umaga | Sagutin

 15. isa po akong working students sa st. louise de marillac college of sorsogon na naghahanap ng ilan pang kaalaman tungkol sa mga working students dahil tungkol po sa working students po ang topic ko…nung nabasa ko po itong ginawa nyo…hindi lang po ako na-inspire kundi nagkaroon din ng kaalaman tungkol dito…so maraming salamat po para sa inyo and more powers sa inyong blog site…NGAYON MAS NAGING MATAAS PA KAYSA MT. EVEREST ANG TINGIN KO SA AKING SARILI…ANG TINGIN KO SA MGA “WORKING STUDENTS”….THANK YOU PO ULIT…

  Komento ni Mark Anthony Galban — Marso 12, 2012 @ 6:45 umaga | Sagutin

 16. cno p yung nahahanap ng working student..?nandito ako …welling na welling

  Komento ni george blair bayot — Abril 13, 2012 @ 5:55 umaga | Sagutin

 17. wow ganda ng story mo kuya.. ako din po isang working student sa isang fastfood chain sa umaga at estudyante naman sa gabi.. napakahirap pero masarap sa pakiramdam pag marami ka na accomplish at napapatunayan sa sarili mo na walang impossible.. ika nga nila.. “kung gusto maraming paraan kung ayaw maraming dahilan” πŸ™‚ ..totoong mahirap working student anjan ung pagod na katawan mo sa trabaho at pagod pa utak mo sabi nga nila pgtulog lang ang pahinga.. pero ok lang un sabi nga nila “mas ang tulog ng taong pagod kaysa sa taong walang ginagawa sa buhay at hirap makatulog” .. πŸ™‚ .. share ko lang po.. duty ko sa fastfood ay 4:30 am araw2 sa apat na taon.. at papasok sa eskwela ng pang gabing klase hanggang 9pm ng gabi at mkakauwi ng 10pm.. ang hirap noon aalis ka sa bahay tulog pa sila tapos pggising mo tulog nadin sila.. hayy… napakahirap talaga! pero ok lang yan kakayanin πŸ™‚ …. godbless po!

  Komento ni Carlo Dizon — Mayo 22, 2012 @ 1:58 hapon | Sagutin

 18. na inspire talaga ako sa sulat mo sir.. ako rin ay isang working student sa isa sa dean sa aming paaralan,, mahirap minsan ngunit kinakaya ko makapag-aral lamang. simula first year college ako at ngayon ako ay third year college na!. Hindi ko ikinahihiya ang pagiging working student ko dahil ilan lamang maaaring mabiyayaan nito.

  Komento ni anna rose — Hulyo 31, 2012 @ 1:59 hapon | Sagutin

 19. hello po..ahmm..gusto ko lang pong malaman if ang mga working student din po ba ay tumatanaw ng utang na loob sa mga company or fast foods na pinagtratrabahuhan nila..kasi di ba kahit papano ay nakakatulong sila sa pinansiyal na pangangailangan ng mga estudyante..salamat po..

  Komento ni Mary Grace Manuel — Setyembre 4, 2012 @ 8:16 umaga | Sagutin

 20. gusto koNg makapagtapos ng pag-aaral ko?

  Komento ni judyannubias — Oktubre 17, 2012 @ 8:37 umaga | Sagutin

 21. Nakaka inspired po talaga ang mga comment at ang blog ninyo…mabuti nabsa ko ito.
  Tapos po ako ng high school
  at nangangarap din makapag tapos ng college,namamasukan po ako ngayon bilang kasambahay,halos 5taon na ako sa trabaho kong ito dahil minabuti kong makatulong muna sa mga kapatid kong nag aaral sa hS. At mag give way sa ate kong nag cocollege..
  Pero nakatapos na ang kapatid ko sa college ay hindi parin ako makapag college dahil di sapat ang sahod nya ,
  ang mga magulang ko ay mahihina na sa trabaho pag bubukid lang ang ikinabubuhay namin.
  Isa sa pinag sisihan ko ay ang di ko pinag butihan ang pag aaral ng high school kayat nag tapos ako ng hindi mataas ang grades.
  Pero habang tumatagal,,naiisip ko at pinupursige kong mag review sana para sa entrance exam sa college,kung papalarin na pwde ako makapag aral.
  5 taon akong nag trabaho at wala man lang akong naipon.dahil sa di ko matiis na padalhan ang mga kapatid at magulang kong hirap sa gastusin sa pag papa aral sa iba kong kapatid.
  Sa ngayon,di ko alam kung paano ako mag sisimula kung paano ko tutuparin ang pangarap kong makapag tapos.
  Marami akong plano pero parang napaka hirap saakin na tuparin ang mga yon.
  Sa pag babasa ko ng mga ganitong blog nakakakuha ako ng lakas ng loob salamat

  Komento ni Glaynes bercasio — Enero 3, 2013 @ 3:38 hapon | Sagutin

 22. mga tala sanggunian nito

  Komento ni jenne rose sambas — Marso 2, 2013 @ 12:00 hapon | Sagutin

 23. Huhu nagsisi na ako. Graduate na ako ng 2yr computer course, pero gusto ko pa mag aral ulit, may nag offer na pwd dw ako magworking student kso kakaanak ko lang. 2months pa lang si baby and bka wala mag alaga. Gusto ko sna kumuha ng 4year course,kso problema ko si baby. Poor lang kami and can’t afford to pay for yaya tapos si hubby hnd pa ako gustong pag aralin,mag work na lang daw ako. Hay. Ang point ko lang naman,better course sana means better higher paid work para din sa anak namin. Im 23 and my hubby is 28.super liit to the max naman ng sweldo nya,and wlang blak umalis sa trabaho nya at lumipat sa iba, should i work with small salary,or mag aral at suwayin ang hubby ko for our future’s sake? Please help me answer this.

  Komento ni Confusedmum — Marso 21, 2013 @ 12:34 hapon | Sagutin

 24. tama yung mga sinasabi mo kuya salamat sa blog mong to… 16 pa lang ako graduate na ng hs 1 year stop ako ngayon at baka madadagdagan na naman ngayon darating na S.Y.

  tama ba ang gagawin kong pag punta dyan sa lungsod para lang maghanap ng trabaho para makpag aral ako sa next school year, problema ko lang eh natatakot ako baka kapag andyan na ako sa manila walang akong trbhong mahanap dahil sa akin edad

  Komento ni fidel madrona — Abril 28, 2013 @ 11:39 umaga | Sagutin

 25. gandang araw po,,,pwede po ako humingi ng tulong,,gusto ko po kc makapag aral sa kolehiyo,,pero wala po akong pam paaral sa sarili ko,,gusto ko sana mamasukan bilang houseboy o katulong sa bahay na pwede akong paaralin,,o kaya mag working student,,kaso wala akong alam masyado dito sa manila,,,,galing po ako probinsya para sana mag aral,,,bka matulungan nyo naman ako sa aking problema,,,para san maitaguyod ko ang aking pamilya,,dahil alam kong ako lang ang inaasahan nila,,,sana po matulungan nyo ako,,,kung sakali po ito po yung number ko,,,09466897139,,salamat po god bless

  Komento ni marwin martinez — Mayo 9, 2013 @ 12:47 umaga | Sagutin

 26. maraming salamat sa inyong blog sir, at ito po ay makakatulong skin bilang isang estudyanteng gstong makatulong sa pamilya sa paraang makaipon din para sa gastusin sa school . at gayun pa man nagiging investment din para sa susunod kong mggng trabaho sa future πŸ™‚ bilang isang estudyante nararapat ding lawakan ko pa ang kaalaman ko sa pag hawak ng pera, at pagging responsible sa paghahanap buhay ihanda ang sarili ko pag dting ng panahon πŸ™‚ at syempre. sa pag ttrbaho malalaman ko din kung paanu magpahalaga sa perang kikitain ko dhl magmumula ito sa sipag at tyaga ng aking pag pagttrabaho. susubukan ko ang inyong mga binigay na options πŸ™‚ maraming salamat πŸ™‚

  Komento ni iris — Mayo 25, 2013 @ 7:13 hapon | Sagutin

 27. npkaganda ng ibinhagi mung imprmasyon
  para gs2 na 2loy mg working student…?

  Komento ni jaymark anyayahan — Agosto 9, 2013 @ 1:04 umaga | Sagutin

 28. Hello po! Ako po si Bon-bon. 25 taong gulang na ako (super tanda ko na). Isa rin po akong working student ng isang unibersidad sa Maynila. Taong 2008 nang pumasok po ako dito hanggang sa ngayon patuloy pa rin ang krusada ko, patuloy pa rin po akong nakikipaglaban sa buhay upang maingat ang antas ng aming pamumuhay at upang makakuha ng maayos na trabaho. Taong 2007 nang magsimula po akong magtrabaho bilang service crew, bilang messenger, office staff, freelance writer, at ngayon nagbabalak na namang pumasok sa mundo ng call center para sa mas mataas na sweldo.

  Hindi kasi sapat ang kinikita ko bilang pangtustos sa aking pang-araw-araw na pagkain, pang boarding house, pang projects, pang-matrikula at kung anu-ano. Bilang isang teenager, nakakaligtaan ko na rin pong maki-mingle sa mga grupo, sa mga get together ng barkada, ang focus ko talaga ay makatapos ng aking pag-aaral at may maiuwing karangalan sa aking mga magulang sa Negros Occidental.

  Maliban sa pagiging working student ako po ay bread winner din ng aking pamilya sa kakarampot ko pong sweldo nagpapadala pa rin ako sa pamilya ko upang kahit paano makaraos din sila, pero ayos lang po yun ang mahalaga patuloy pa rin ang aking krusada. Minsan habang nakaupo ako sa aking boarding house kumakain ng tapsilog (walang itlog kanin lang, heheheheh yun lang ang kaya kung bilhin eh) biglang sumagi sa aking isipan, bakit hindi ako mag-abroad? Baka doon ko makikita ang aking kapalaran, baka doon kikita ako ng higit sa kinikita ko. Ako’y umiling-iling na lamang at napaluha dahil gusto ko talagang makatapos ng pag-aaral dahil ito lang ang magiging sandata ko sa hinaharap.

  Sa puntong ito po ng aking buhay, gaya ng ibang working students nais ko po talagang makatapos at alam ko sa tulong ng aking katawang-lupa at sa gabay ng Poong Maykapal wala pong imposible at higit sa lahat – wala pong himala dahil sabi ni Nora Aunor “…nasa atin daw ang himala…” (tama ba ito, hehehehehe, pinapatawa ko po kayo).

  As of today, nasa third year college na po ako (with back subjects). Siguro mga 2 years pa ang igugugolgol ko sa aking pag-aaral dahil sa napakadami kong back subjects na kelangang balikan, may iba na for completion lang.

  Naku, babalitaan ko po kayo kung ano ang kahihinatnan ng krusada ko. Naniniwala po akong gaya ng iba sa inyo, makaka-graduate din ako. Kung nais niyo po akong makausap pwede niyo po akong i-SMS sa 09162727785 or 09212892025, email bon.adlaon@gmail.com

  Mabuhay po ang mga working students! God Bless Us all!

  Komento ni Bon-bon — Setyembre 6, 2013 @ 1:31 umaga | Sagutin

  • SAANG COLLEGE SCHOOL MAS MAGANDANG MAG ARAL PARA SA MGA MAGWOWORKING STUDENT?SALAMAT

   Komento ni CJ — Setyembre 28, 2016 @ 2:41 umaga | Sagutin

 29. hai po
  ksalukuyan po ako ngaaral sa kolehiyo 2nd year college po ko engineering student din po gusto ko po sana magparttime student kaso nauunahan po ako palagi ng takot kase baka d mkaya ng katwan q trabaho s fast food chain po gaya ng sabi ng mga friends q n dti ng paprt time any advice naman po?? Thank u po nu po b mainam gawin

  Komento ni victoria — Setyembre 17, 2013 @ 1:28 hapon | Sagutin

 30. Hai..po paano niyo po hinati ang oras niyo po .ako po kasi ay gustong mag-aral sa college kaso walang pangtustus ,ang tanging paraan ko na lang ay magworking student at mag scholarship.pero lagi po ako nauunahan ng takot at pangamba laging think postive kaagad ako …..paano po kung wala kang mahanap na mapapasukan na trabaho para mag-aral dahil sa may kahinaan ka o di kaya sa personality hindi gaano kagwapohan o sa height mo,…textback !

  Komento ni rene — Marso 15, 2014 @ 4:49 hapon | Sagutin

 31. ako nga eh. mananggiti lang. 4rth year college na agad. rey marc seron po ito. like my status in fb.

  Komento ni rey marc seron — Marso 26, 2014 @ 5:39 umaga | Sagutin

 32. pag sure ba? kay mag biko ta.

  Komento ni ambot kinsa ko — Marso 26, 2014 @ 5:44 umaga | Sagutin

 33. gusto ko pong mag-aral ng kolehiyo na working student,kaya lang mahirap para sakin kasi walang gumagabay sakin at hindi ko alam kong ano ang gagawin..kung saan ba ako mag aaply pero naisipan ko na talaga na mag apply na lang sa jollibee o kahit anong mga fastfood. At base din sa mga nabasa kung mga comment dito ay maraming bagay o paraan para makapag working student. Kung sa halip na hindi matatanggap sa mga fastfood kasi puno na o walang hiring. Paano ba magiging library assistant?

  Komento ni jophet — Hunyo 11, 2014 @ 2:03 umaga | Sagutin

 34. please I need your advice! Pls. contact as 09995137498..thank you!

  Komento ni jophet — Hunyo 11, 2014 @ 2:24 umaga | Sagutin

 35. sana makaya ko din mag work hbang nag aaral ^_^

  Komento ni Cryzen Cruz — Agosto 22, 2014 @ 6:05 hapon | Sagutin

 36. Bakit po ganon ang dame ko ng inaplayan pero.isa man.d ako na tanggap 2nd yr colledge po.ako.
  Bkt malas tlg ako sa trabaho .gusto ko mAtapos pero prang komolontra ang panahom.educ student po ako

  Komento ni jomarie — Setyembre 14, 2014 @ 10:50 hapon | Sagutin

 37. ang sarap basahin,kasi parang maisip mo ang tama o mali.salamat talaga sa kwinto nyo at my nakuha rin ako ng inspirasyon para saking pag aaral ng college of working student.thank you.

  Komento ni 1970jove — Oktubre 22, 2014 @ 8:15 hapon | Sagutin

 38. guy’s tanung ko lang tungkol sa paghahanap ng trabaho i m college graduate 2013 after graduation namin ay naghanap ako ng trabaho sa awa ng diyos nagkahanap din ako ng work. after ko ma endo sa loob ng 6 months naghanap ulit ako ng trabaho medyo matagal na din ako tumbay sa amin bahay. pag nagaaply ako lagi reject sa interview gusto po sana sabihin undergraduate ako para maka pag apply ako ng service crew. kaya ayaw ko muna maging managment trainee kasi hindi pa ako handa para ganun na pamamaraan. kaya mas gusto po sana service crew. sana mapayo po sana ako.

  Komento ni james — Hunyo 23, 2015 @ 5:10 umaga | Sagutin

 39. hi sa lahat…kung sino po yung gustong mag comm ent,comment lang po kayo…malaki po ang problima ko…kc matagal napo akung nangarap na makapag aral pero hanggang ngayun hindi pa po ako nakapag aral hindi kuna alam ang gagawin ko ngayun hindi ko alam kung may pag asa pa…wala po kasi akung family dito pinabayaan po nila ako kaya kailangan kung mag sikap ng sarili lagi nalang akung umiiyak..kasi gusto ko talagang mag aral..sana mabigyan po ninyo ako ng advice.

  Komento ni Catherine Juario Ferrando — Oktubre 31, 2015 @ 12:43 umaga | Sagutin

 40. sana po mabigyan ninyo AKO advice

  Komento ni Catherine Juario Ferrando — Oktubre 31, 2015 @ 12:53 umaga | Sagutin

 41. mga guys gusto ko po talagang mag aral? sA ANUNG PARAAN PO BA?

  Komento ni Catherine Juario Ferrando — Oktubre 31, 2015 @ 1:08 umaga | Sagutin

 42. GRABE NAPO ANG PINAG DAANAN ko pero kailangan ko tong malampasan dahil wala po akong family dito sa manila kaya kailangan kung mag sikap..

  Komento ni Catherine Juario Ferrando — Oktubre 31, 2015 @ 1:10 umaga | Sagutin

 43. Tinatanngap na raw po sa mga fast food chains ang 16 years old basta may parents consent raw po na nagpapatunay na pinapayagan ka ng mag trabaho ng mga magulang mo? Paki confirm po ito. Kailangan ko kaseng mag working student kase kapos kami ngayon, gusto kong tulungan ang sarili ko para maka pag aral ako ng senior highschool. Salamat po sa tutugon. God bless!

  Komento ni Dj dlrs — Abril 6, 2016 @ 2:21 umaga | Sagutin

  • Ako ren! Kailangan ko pong tulungan sarili ko. 16 din ako sana po matugunan niyo po yung katanungan nya huhu γ… γ… 

   Komento ni Angela Laine — Mayo 18, 2016 @ 2:22 umaga | Sagutin

 44. SAANG SCHOOL MAS MAGANDANG MAG ARAL KUNG MAG WOWORKING STUDENT AKO? T.Y

  Komento ni CJ — Setyembre 28, 2016 @ 2:39 umaga | Sagutin

 45. Gusto ko din po kasi po gusto ko makakita nang pera

  Komento ni Rowela joy palermo — Hunyo 8, 2018 @ 3:03 hapon | Sagutin


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s

Sumulat ng Blog sa WordPress.com.

%d bloggers like this: